Gốm giả cổ - canhquansanvuon.net


SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Gạch bông A640

Gạch bông A640

Giá: Liên hệ

Gạch bông A153

Gạch bông A153

Giá: Liên hệ

Gạch bông A302

Gạch bông A302

Giá: Liên hệ

Gạch bông A503

Gạch bông A503

Giá: Liên hệ

Gạch bông A700

Gạch bông A700

Giá: Liên hệ

Gạch bông A931

Gạch bông A931

Giá: Liên hệ

HỔ TRỢ ONLINE

Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến Mr. Toàn - 0909 177 415
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến Ms. Quỳnh - 0909 399 415

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KẾT NỐI FACEBOOK

QUẢNG CÁO

Gốm giả cổ

 • Gạch men cổ VCSG-ATM01

  Gạch men cổ VCSG-ATM01

  Giá: 650.000 VNĐ
  Gạch men cổ VCSG-ATM01
  Gạch men cổ VCSG-ATM01 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT82

  Gạch cổ VCSG-AT82

  Giá: 440.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT82
  Gạch cổ VCSG-AT82 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT81

  Gạch cổ VCSG-AT81

  Giá: 407.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT81
  Gạch cổ VCSG-AT81 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT22-P4

  Gạch cổ VCSG-AT22-P4

  Giá: 429.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT22-P4
  Gạch cổ VCSG-AT22-P4 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT22-P3

  Gạch cổ VCSG-AT22-P3

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT22-P3
  Gạch cổ VCSG-AT22-P3 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT22-P2

  Gạch cổ VCSG-AT22-P2

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT22-P2
  Gạch cổ VCSG-AT22-P2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT22-P1

  Gạch cổ VCSG-AT22-P1

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT22-P1
  Gạch cổ VCSG-AT22-P1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT21-P4

  Gạch cổ VCSG-AT21-P4

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT21-P4
  Gạch cổ VCSG-AT21-P4 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT21-P3

  Gạch cổ VCSG-AT21-P3

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT21-P3
  Gạch cổ VCSG-AT21-P3 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT21-P2

  Gạch cổ VCSG-AT21-P2

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT21-P2
  Gạch cổ VCSG-AT21-P2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT21-P1

  Gạch cổ VCSG-AT21-P1

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT21-P1
  Gạch cổ VCSG-AT21-P1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ đen VCSG-AT20-P2

  Gạch cổ đen VCSG-AT20-P2

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ đen VCSG-AT20-P2
  Gạch cổ đen VCSG-AT20-P2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ VCSG-AT20-P1

  Gạch cổ VCSG-AT20-P1

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ VCSG-AT20-P1
  Gạch cổ VCSG-AT20-P1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ Painted Colour Texture VCSG-AT20

  Gạch cổ Painted Colour Texture VCSG-AT20

  Giá: Liên hệ
  Gạch cổ Painted Colour Texture VCSG-AT20
  Gạch cổ Painted Colour Texture VCSG-AT20 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch gốm mặt đá Slate VCSG-AT13

  Gạch gốm mặt đá Slate VCSG-AT13

  Giá: 360.000 VNĐ
  Gạch gốm mặt đá Slate VCSG-AT13
  Gạch gốm mặt đá Slate VCSG-AT13 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch gốm Samot VCSG-AT12

  Gạch gốm Samot VCSG-AT12

  Giá: 330.000 VNĐ
  Gạch gốm Samot VCSG-AT12
  Gạch gốm Samot VCSG-AT12 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch gốm cổ cháy VCSG-AT11

  Gạch gốm cổ cháy VCSG-AT11

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch gốm cổ cháy VCSG-AT11
  Gạch gốm cổ cháy VCSG-AT11 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ hoa đất VCSG-AT10

  Gạch cổ hoa đất VCSG-AT10

  Giá: 300.000 VNĐ
  Gạch cổ hoa đất VCSG-AT10
  Gạch cổ hoa đất VCSG-AT10 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ vàng - nâu VCSG-AT05-L3

  Gạch cổ vàng - nâu VCSG-AT05-L3

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ vàng - nâu VCSG-AT05-L3
  Gạch cổ vàng - nâu VCSG-AT05-L3 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ kem nâu VCSG-AT05-L2

  Gạch cổ kem nâu VCSG-AT05-L2

  Giá: 330.000 VNĐ
  Gạch cổ kem nâu VCSG-AT05-L2
  Gạch cổ kem nâu VCSG-AT05-L2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ socola VCSG-AT05-L1

  Gạch cổ socola VCSG-AT05-L1

  Giá: 350.000 VNĐ
  Gạch cổ socola VCSG-AT05-L1
  Gạch cổ socola VCSG-AT05-L1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT04-L4

  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT04-L4

  Giá: 400.000 VNĐ
  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT04-L4
  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT04-L4 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT04-L2

  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT04-L2

  Giá: 310.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT04-L2
  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT04-L2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT04-L1

  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT04-L1

  Giá: 290.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT04-L1
  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT04-L1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ xám bạc VCSG-AT03-L6

  Gạch cổ xám bạc VCSG-AT03-L6

  Giá: 320.000 VNĐ
  Gạch cổ xám bạc VCSG-AT03-L6
  Gạch cổ xám bạc VCSG-AT03-L6 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ xám ghi VCSG-AT03-L5

  Gạch cổ xám ghi VCSG-AT03-L5

  Giá: 320.000 VNĐ
  Gạch cổ xám ghi VCSG-AT03-L5
  Gạch cổ xám ghi VCSG-AT03-L5 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ xám VCSG-AT03-L4

  Gạch cổ xám VCSG-AT03-L4

  Giá: 320.000 VNĐ
  Gạch cổ xám VCSG-AT03-L4
  Gạch cổ xám VCSG-AT03-L4 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng - vàng VCSG-AT03-L3

  Gạch cổ trắng - vàng VCSG-AT03-L3

  Giá: 300.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng - vàng VCSG-AT03-L3
  Gạch cổ trắng - vàng VCSG-AT03-L3 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ kem vàng VCSG-AT03-L2

  Gạch cổ kem vàng VCSG-AT03-L2

  Giá: 330.000 VNĐ
  Gạch cổ kem vàng VCSG-AT03-L2
  Gạch cổ kem vàng VCSG-AT03-L2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ kem hoa tuyết VCSG-AT03-L1

  Gạch cổ kem hoa tuyết VCSG-AT03-L1

  Giá: 280.000 VNĐ
  Gạch cổ kem hoa tuyết VCSG-AT03-L1
  Gạch cổ kem hoa tuyết VCSG-AT03-L1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng VCSG-AT02-L3

  Gạch cổ trắng VCSG-AT02-L3

  Giá: 300.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng VCSG-AT02-L3
  Gạch cổ trắng VCSG-AT02-L3 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT02-L2

  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT02-L2

  Giá: 290.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT02-L2
  Gạch cổ trắng - đỏ cháy VCSG-AT02-L2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT02-L1

  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT02-L1

  Giá: 270.000 VNĐ
  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT02-L1
  Gạch cổ trắng - đỏ VCSG-AT02-L1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT01-L4

  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT01-L4

  Giá: 380.000 VNĐ
  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT01-L4
  Gạch cổ nâu - đen VCSG-AT01-L4 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ đỏ - đen VCSG-AT01-L2

  Gạch cổ đỏ - đen VCSG-AT01-L2

  Giá: 290.000 VNĐ
  Gạch cổ đỏ - đen VCSG-AT01-L2
  Gạch cổ đỏ - đen VCSG-AT01-L2 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.
 • Gạch cổ đỏ VCSG-AT01-L1

  Gạch cổ đỏ VCSG-AT01-L1

  Giá: 270.000 VNĐ
  Gạch cổ đỏ VCSG-AT01-L1
  Gạch cổ đỏ VCSG-AT01-L1 được phân phối bởi Vĩnh Cửu Sài Gòn với giá cả tốt, mẫu mã đẹp và chất lượng. Liên hệ: 0909 177 415 để biết thêm thông tin.

Gốm giả cổ là sản phẩm ưa chuộng theo lối kiến trúc hoài cổ, dân dã thường thấy các biệt thự, quán cà phê, cửa hiệu..
Gốm giả cổ được nung bằng đất sét tự nhiên từ các lò thủ công và cắt bằng máy cưa thành viên nhỏ đóng thùng carton.

Công trình thực tế sử dụng gốm giả cổ

Mong rằng các bạn sẽ có được sự lựa chọn về mẫu mã tốt nhất cho mình. Liên hệ 0909177415 để được báo giá chi tiết nhất.